Kundfakturor 1007, ver.nr 7 - 3 Redovisningsbyrån

Förfallen

Artikel Benämning Antal Enhet Å-pris Rabatt Summa
301 Konsulthjälp 4,00 tim 900,00 0,00% 3 600,00
300 Utbildning 2,00 tim 900,00 0,00% 1 800,00
302 Bilersättning (km) 200,00 km 8,00 0,00% 1 600,00

Summa: 0,00

Moms: 0,00

Öresavrundning: 0,00


Totalt: 8 750,00