Upphandlare som genomfört upphandlingar i din bransch IT & Data


  Siffror för maj 2015 - april 2016
Antal upphandlingar
senaste 12 mån
Pågående avtal Genomsnittligt antal
anbudsgivare
Genomsnittlig
avtalstid (år)
Andel överprövade
upphandlingar
Andel avbrutna
upphandlingar
Medlingsintitutet 39 13 1,3 1,4 13% 3%
Alkoholsortimentsnämnden 35 19 2,4 2,1 14% 5%
Konkurrensverket 31 8 2,1 1,5 26% 6%
Trafikanalys 31 1 1 2,3 3% 13%
Migrationsverket 30 12 12 1,8 4% 10%
Rymdstyrelsen 29 9 9 1,6 21% 1%
Sveriges Författarfond 29 14 14 2,1 48% 8%
Gih 29 7 7 1,9 24% 14%
Lotteriinspektionen 26 18 18 1,8 9% 9%
Folke Bernadotteakademn 25 2 2 2,0 8% 8%
Gentekniknämnden 25 11 11 1,1 14% 11%