Utgående avtal inom din bransch IT & Data

Tidsperiod

 • Genomsnittlig längd på utgående avtal:

  2,1 år

 • Genomsnittlig längd på utgående avtal inkl. optioner:

  3,2 år

 • Antal anbudsgivare per upphandling:

  1,3 st

 • Genomsnittlig antal anbudsgivare som tilldelas kontrakt:

  1,1 st

Utgående avtal inom 0-12 månader

Visa periodens 121 utgående avtal »

Ramavtal

Tröskelvärde

Upphandlare med flest pågående avtal i din bransch som löper ut inom 0-12 månader

Visa alla

Leverantörer med flest pågående avtal i din bransch som löper ut inom 0-12 månader

Visa alla