Leverantörer som lämnat anbud i din bransch IT & Data


  Siffror för maj 2015 - april 2016
Antal aktuella
kunder
Pågående
avtal
Antal lämnade
anbud
Antal vinnande
anbud
Hitrate Genomsnittligt antal
anbudsgivare per upphandling
där företaget deltagit
Fröjd Interactive AB 39 13 39 13 13% 1,3
Äventyret AB 35 19 35 13 14% 2,3
Britny AB 31 8 31 19 26% 2,1
Daytona AB 31 1 31 8 3% 1
Bouvet Sthlm AB 30 12 30 1 4% 12
Limetta AB 29 9 29 12 21% 3
Osynlig AB 29 14 29 9 48% 1,9
Synlig AB 29 7 29 14 24% 6
Perido Skills AB 26 18 26 7 9% 2
Låglöneakademin AB 25 2 25 18 8% 4
Limepark AB 25 11 25 2 14% 1,3